May đo đồng phục Hải Đường

Chính sách bảo hành

A . Sản phẩm được chấp nhận bảo hành: 

1. Sản phẩm phải còn nguyên nhãn mác, chưa qua sử dụng và có hóa đơn mua hàng kèm theo.

3. Sản phẩm được chấp nhận bảo hành khi còn nằm trong thời gian bảo hành.

4. Sản phẩm hư hỏng do lỗi từ nhà sản xuất.

5. Việc bảo hành không bao gồm vỏ thùng và các phụ kiện đi kèm với sản phẩm.

B . Sản phẩm sẽ không được bảo hành:

1. Sản phẩm hết thời hạn bảo hành. Thời hạn bảo hành là 03 ngày kể từ ngày mua.

2. Sản phẩm bị bẩn, ố vàng trong quá trình sử dụng.

3. Sản phẩm bị cắt, xén hoặc thay đổi hình dạng ban đầu.

4. Sản phẩm bị hư hỏng do các điều kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn,…

zalo