May đo đồng phục Hải Đường

Chính sách đổi trả

I. Đổi hàng:
1. Điều kiện đổi hàng:
– Thời gian đổi hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày mua hàng.
– Hàng đổi phải còn nguyên nhãn mác, chưa qua sử dụng và có hóa đơn mua hàng kèm theo.
– Không đổi sản phẩm bán trong chương trình khuyến mãi nếu công ty có quy định là không được đổi trả hàng.

– Không đổi sản phẩm đã được đổi một lần trước đó.
2. Giá trị hàng đổi: 
– Sản phẩm đổi phải có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị hàng đã mua trước đó.

3. Những trường hợp từ chối đổi hàng:
– Không đáp ứng các điều kiện đổi hàng như đã nêu trên.
– Hàng nhìn còn mới, còn nguyên tem mác nhưng có dấu hiệu bị bẩn, bị trầy xước, các phụ kiện của hàng không còn đầy đủ hoặc bị hư hại do các tác nhân bên ngoài cửa hàng sau khi mua.

4. Thời gian giải quyết việc sửa hàng: 
– Sửa hàng tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi khách yêu cầu sửa hàng, các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa khách hàng và công ty.

II. Trả hàng
Công ty không nhận trả lại hàng để lấy tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

 

 

zalo